Velkommen til Dansk-Nepalesisk Selskab

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Nuwakot

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Boudhanath

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Hindupræst

Dansk-Nepalesisk Selskab er foreningen for dem, der holder af Nepal.

Vores formål er præcist beskrevet i vedtægterne:

“Selskabets formål er at fremme dansk-nepalesisk samarbejde om bæredygtig udvikling, turisme, samhandel, kultur, m.m. Selskabet er upolitisk.
Selskabets formål fremmes gennem oplysende virksomhed på hjemmesiden, i medlemsbladet og via møder m.m. såvel i Danmark som i Nepal, samt gennem samspil med andre beslægtede foreninger og organer i Danmark og Nepal”

Vores hovedaktiviteter er

  • medlemsmøder – ca. 25 årligt fordelt på især København og Aarhus, men også i Odense og Aalborg
  • medlemsbladet, Nepal Vision – to numre årligt af mindst 32 sider.
  • Hertil kommer hjemmesiden og Facebook.

Der er omkring 500 medlemmer af selskabet.

Du kan også meget let blive medlem!

Lukket for kommentarer.