DANSK-NEPALESISK SELSKAB

Interesseorganisationer

Her finder du links til interesseorganisationer med fokus på Nepal.

Danske Handicaporganisationer samarbejder med National Federation of the Disabled Nepal (NFDN). Gennem projektstøtte og partnerskab støttes NFDN i arbejdet for at få de(n) nepalesiske regering(er), både føderale og provinsielle, samt de lokale myndigheder til at implementere Handicapkonventionen og Nepals handicaplov. Projektet er dels målrettet regeringen og andre relevante ansvarshavere for at få dem til at indsamle og bruge handicap-specifikke data, og dels målrettet handicapbevægelsen for at styrke dem i at monitorere implementeringen af handicaploven, og bruge den indsamlede viden og konkrete eksempler i deres fortalervirksomhed. Herudover arbejder Landsforeningen Lev, Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund i Nepal med støtte fra Handicappuljen for at forbedre vilkår for personer med handicap og kapacitetsudvikling af handicapspecifikke organisationer.

Dansk-Nepalesisk Selskab har endvidere kendskab til

NRNA Denmark (Non-Residential Nepali Association i Danmark)

Friends of CWIN

Hvis du har kendskab til interesseorganisationer, der mangler her, er du velkommen til at sende en mail til dns@nepal.dk