DANSK-NEPALESISK SELSKAB

Pata Durbar Square inkl. Hari Shankar og Vishwanath templerne Anmærkning 2020-04-13 171310
IMG_0514-1
julien-de-salaberry-521546-unsplash
Manaslu-1
166021
IMG_9723
166019
buddha-eyes-swayambhunath-temple-kathmandu-nepal-uhd-4k-wallpaper
166199
bikalpa-pokhrel-712268-unsplash
166204
photo-1526712318848-5f38e2740d44
IMG_9732
previous arrow
next arrow

Danske NGO’er, der arbejder i Nepal

Der findes en lang række foreninger i Danmark – NGO’er – der på forskellig vis udfører ideelt støttearbejde i Nepal. Vi har kendskab til følgende:

BelhiGruppen Nepal – eller BGN – er en non-profit NGO, indregistreret i Danmark som arbejder ud fra følgende målsætning:
“BelhiGruppen Nepals formål er at bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling samt forbedrede og stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby, samt at etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer.”
BelhiGruppen Nepal arbejder tæt sammen med den nepalesiske NGO SEIT (Social ECO-Innovative Trust, www.seitnepal.org.np).

Changing Stories er en dansk nonprofit organisation med en vision om at skabe en verden, hvor alle børn lærer. Vi finansierer effektive læringsinitiativer, der drives af lokale partnere i lavindkomstlande verden over. Læringsinitiativerne har fokus på at give børn muligheden for at lære at læse, skrive og regne – færdigheder der gør det muligt for dem at gennemføre en uddannelse, bryde ud af fattigdomsfælden, og tage deres fremtid i egne hænder. Du finder os også på Facebook

DIB er en dansk NGO, som siden 2016 har samarbejdet med CHILDREN-Nepal i Pokhara om at reducere fattigdom blandt familier i landområderne ved at øge deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej og bæredygtig udvikling lokalt. Dette gøres bl.a. ved organisering i kooperativer, træning i økologisk landbrug, fortalervirksomhed og fokus på at involvere de mest marginaliserede grupper i samfundet. DIB har herudover siden 2015 koordineret en række projekter med flere partnere i Sydasien med fokus på økolandsbyudvikling. Den nepalesiske partner i dette samarbejde er Centre for Rural Technology, Nepal, som har base i Kathmandu. Facebook: facebook.com/dib.ngo

DOF  Birdlife Danmark (Dansk Ornitologisk Forening) har siden 2014 arbejdet sammen med Bird Conservation Nepal (BCN) om at forbedre forvaltning og bevarelse af to skove i ‘middle hills’ i Gulmi District. Dette arbejde er en del af et større program, som handler om bæredygtig skovforvaltning til glæde for natur og mennesker og også opererer i Kenya og Uganda. Programmet er støttet af midler  fra UM/Danida gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Flying Aid Nepal var et initiativ med Flemming Topsøe som drivkraft og initiativtager. Det blev iværksat i 2021 som reaktion på den voldsomme anden COVID-19-bølge i Nepal og blev afsluttet med udgangen af 2022. Initiativet blev støttet af otte organisationer: Dansk-Nepalesisk Selskab og syv NGO’er. Se også her.

Friends of CWIN er en dansk venskabsforening til den nepalesiske børnerettighedsorganisation Child Workers In Nepal (CWIN), der arbejder for og med udsatte børn i Nepal. En helt central del af CWINs arbejde er at finde og hjælpe handlede og misbrugte børn. Drengene kommer typisk fra gaden, fordi de er løbet væk hjemmefra pga. vold eller fattigdom, eller de kommer fra fabrikker, restauranter og private hjem, hvor de har levet som børnearbejdere. Drengene bor midlertidigt i et såkaldt transithjem med den målsætning at få dem tilbage til deres familier. Vi støtter CWINs transithjem for drenge samt skolegang og uddannelsesmidler.

Himalayan Project er en lille NGO med en 5-personers bestyrelse i Danmark, og med egen samarbejdspartner i Nepal med en 7-personers bestyrelse. Fokusområdet er Likhupike Rural Municipality i Solukhumbu med uddannelse som kerneaktivitet og cirka 150 unge med studiestøtte. Desuden arbejder vi med beskæftigelse via jordens højest beliggende the-fabrik og the-marker. 

Human Practice Foundation All Children in the world should have Access to quality education and ecent jobs, when they graduate. This is the foundation for sustainable livelihoods and the purpose of Human Practice Foundation. We rebuild existing schools and train teachers in remote areas that are oyherwise deprived of quality education. With entrepreneurial projects we drive and support young people and their communities in finding a path out of poverty. We have so far projects in 58 schools and have impacted thousands of children and their families. You can also find us on Facebook.

Jysk landsbyudvikling i Nepal er en dansk almennyttig forening, der har til formål at støtte udvalgte nepalesiske landsbyer i deres bestræbelser på udvikling. Foreningen har siden 2009 samarbejdet med civilsamfundet og myndighederne i Madi Kommune, Chitwan District, om udvikling indenfor skole og uddannelse, sundhed, infrastruktur og erhvervsudvikling. Du kan også finde os på Facebook.

Mellemfolkeligt Samvirke styrker kvinders og unges indflydelse i Nepal, og deres kamp mod strukturel ulighed, gennem den lokale partner ActionAid Nepal. Mellemfolkeligt Samvirkes rejseprogram Global Contact sender frivillige og praktikanter til Nepal, arrangerer højskoleophold for folk over 50 år, og studieture i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Nepal.

 

NepaliMed Denmark (NMD) er p.t. en forening, der forventes omdannet til et uformelt netværk pr. december 2020. Organisationens formål er at skabe, bistå og vedligeholde partnerskaber mellem Dhulikhel Hospital (DH) i Nepal og relevante danske partnere. Om DH se nærmere her. Partnerskabernr omfatter sundhedsforskning, IT-hardware/software og strategi, managementudvikling, gastrokirurgi og stomipleje, uddannelse mv. Du kan også finde os på Facebook.

Partners in Practice (PiP Nepal) har siden 2011 arbejdet sammen med Clinic Nepal i Meghauli, hvor danske praktiserende læger har arbejdet frivilligt i uger eller måneder. Aktuelt ligger fokus på oprettelsen af et nyt projekt i nærheden af Pokhara – Lekhnath. Her støtter PiP etableringen af en klinik for kroniske sygdomme (primært sukkersyge og hjertesygdomme). Vi samarbejder med NEDS – Nepal Development Society, en nepalesisk NGO. Et stor fokusområde for NEDS er at støtte udviklingen af den primære sundhedstjeneste i Nepal, især med henblik kroniske sygdomme (non communicable diseases NCD), som er et stigende problem i Nepal, og som sundhedsvæsenet ikke er særlig godt rustet til at imødekomme.  

Seniorer uden Grænser (SuG) er en forening af seniorer, som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden. Fokus i indsatsen er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer – politisk, økonomisk og socialt indenfor uddannelse, sundhed, miljø og produktion. SuG er en NGO, der bygger på civilsamfundets fundament både i nord og i syd. SuG arbejder for at opbygge fællesskaber mellem borgere omkring fælles interesser, normer og værdier.

Trianglen blev stiftet i 2009 og arbejder nu udelukkende i Nepal. 40 danske familier/grupper støtter med 5.000 kr. om året en landsby i enten Kavre eller Syangja distrikt. Pengene anvendes til sociale formål og mikrokredit. med midler fra CISU supplerer Trianglen indsatsen med styrkelse af landsbyernes selvforvaltning og indførelse af klimarobuste, økologiske landbrugsmetoder. 

Women At Work Children At School (WAWCAS) arbejder med kvinder, der lever i ekstrem fattigdom, fra både by- og landområder i Nepal. WAWCAS’ primære indsats er et 16-måneders entreprenørskabs program, der ved hjælp af social og finansiel træning øger kvindernes selvstændighed og muligheder for at forstå og kræve deres egne og deres børns rettigheder. Kvinderne etablerer herigennem selvstædige, mindre forretninger, opsparinger og sikrer deres børns skolegang. derudover undervises de i bl.a. sundhed, renlighed, kvinder og børns rettigheder, sikkert svangerskab, trivsel i hjemmet og HIV og Aids. WAWCAS inkluderer årligt 750 nye kvinder og har derfor et ‘WAWCAS community’ på næsten 5000 kvinder i 2020. WAWCAS blev etableret af to ambitiøse og mulighedssøgende kvinder i 2008, der brændte efter at sætte kvinders rettigheder og selvstændighed på dagsordenen. Sidenhen er partnerskabet vokset til mere end 20 ansatte i Nepal, 2 ansatte i Danmark og et stort netværk af frivillige i Danmark. 

Som en slags paraplyorganisation har Dansk-Nepalesisk Selskab og en række andre af de ovenstående NGO’er dannet et forum for erfaringsudveksling, Nepal Netværk. Nepal Netværk holdt i september 2021 et seminar med 30 deltagere. Se videodokumentationen fra seminaret her.

Dansk-Nepalesisk Selskab har endvidere kendskab til:

Micro Biogas Nepal 

Chimalaya Charity

Benchen Free Medical Clinic

Skoleliv i Nepal

Syn for sagen

Danske Handicaporganisationer

National Innovation Center

Priya Life

ABC Skolebørn i Nepal

Brande for Nepal

Hvis du har kendskab til NGO’er, der mangler her, og som er organiseret med vedtægter, bestyrelse og medlemskab, er du velkommen til at sende en mail til dns@nepal.dk