DANSK-NEPALESISK SELSKAB

Velkommen til Dansk-Nepalesisk Selskab

Dansk-Nepalesisk Selskab er foreningen for dem, der holder af Nepal.

Vores formål er præcist beskrevet i vedtægterne:

“Selskabets formål er at fremme dansk-nepalesisk samarbejde om bæredygtig udvikling, turisme, samhandel, kultur, m.m. Selskabet er upolitisk.
Selskabets formål fremmes gennem oplysende virksomhed på hjemmesiden, i medlemsbladet og via møder m.m. såvel i Danmark som i Nepal, samt gennem samspil med andre beslægtede foreninger og organer i Danmark og Nepal”.

Vores hovedaktiviteter er:

  • Medlemsmøder mv. – ca. 20 årligt fordelt på især København og Aarhus, men også i Odense og Aalborg.
  • Medlemsbladet, Nepal Vision – to numre årligt af mindst 32 sider.
  • Hertil kommer hjemmesiden og Facebook.

Der er omkring 500 medlemmer af selskabet.

Du kan også meget let blive medlem!