Donor-info

Information til danske donorer/Information for Danish donors

Teksten på denne side er ikke længere relevant, da projektet er lukket ned.

Din hjælp har været vigtig! Alle bidrag blev modtaget med glæde!

Bidragydere, såvel organisationer som private, der ønsker at udnytte
skattefradragsretten bedes oplyse CVR-nummer (firmaer,
organisationer) eller CPR-nummer (private). Anfør blot CPR/CVR i meddelelser til modtager.

Human Practice Foundation, HPF (www.humanpractice.org) står på FANs vegne for modtagelse af donormidler og overførsel til HPS’ konto i Nepal, hvorved reaktionstiden optimeres, og omkostningerne minimeres. Kontoen var øremærket til formålet.

Indsamlingen er godkendt af såvel indsamlingsnævnet herhjemme
som relevante statslige myndigheder i Nepal.

Indsamlingen løber foreløbig indtil 1. september 2021, og indsamlede midler skal anvendes i indeværende kalenderår.

Vejledning til danske donorer: Ved donationer over 1000 kr kan du øremærke støtten til et af en række meget forskellige initiativer. Det kræver dog henvendelse til flemming@topsoefamily.dk, mobil 21332508 først.

Du kan også hjælpe ved at sprede budskabet om FANs arbejde i dit netværk, i sportsklubben, på biblioteket, …

FAN no longer receives new applications for financial support, but may support running initiatives with extra money for acquisition of medico-technical equipment targeted at preparing health institutions other than national and district hospitals for a 3rd wave of Covid-19. All donor money received after July 12th will be dedicated to prepare for a 3rd wave

FAN tager således ikke flere initiativer ind end de, der er modtaget pr. 30.juni, men vi gør en målrettet indsats for, at disse initiativer afvikles bedst muligt inden årets udgang. Donorer bedes være særligt opmærksomme på det intensive samarbejde med Rotary, som sigter på medico-teknisk oprustning til imødegåelse af en ventet tredje opblussen af Covid-19 (se under Ini-16).

KRITISK: Anden bølge er aftaget, men Nepal er slet ikke forberedt på tredje bølge. Indsamling i juli, august og evt. september bliver kritisk. FAN prøver at ruste især de mindre sundhedscentre (kategori 3 ud af 5) til mødet med tredje bølge.  

Forhåndshenvendelser fra donorer kan rettes til Flemming Topsøe, flemming@topsoefamily.dk, mobil 21332508, eller til Kurt Lomborg, klomborg@post11.tele.dk, 21775308. Mange bidrag, gerne mindre, er vigtige og vil tilkendegive en solidaritet fra dansk side. Til inspiration følger på linket her information (mix af dansk og engelsk!) om de støttede initiativer. Se desuden kortet på samme side over spredning af initiativerne i Nepal.