Vandring på vandskellet

– en søndag ved Gudenåens og Skjernåens kilder


Efterårets vandretur går i år til udspringet af Gudenåens og Skjernåens kilder. Et smukt og meget specielt område i det midtjyske.

Mødested: Vandskellet 8, 7173 Vonge
Søndag den 16. september kl. 10.00

I Middelalderen  var der to danske byer af stor betydning: Viborg og Hedeby. For at kunne transportere varer fra den ene by til den anden og videre sydpå ned gennem Jylland var det nødvendigt  at vide, hvor vandløbene var i terrænet. Det vil sige, hvor åerne  løb mod øst, og hvor de løb mod vest. Vandskellet var den mest praktiske vej at følge, og på den måde opstod Hærvejen.

To af Danmarks største åer (måske floder) udspringer begge i Tinnet Krat i Midtjylland, og Hærvejen går midt imellem. Vest for vejen udspringer Skjern Å ud af en sø, og Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. Øst for vejen udspringer Danmarks længste å, Gudenåen, i et let tilgængeligt kildevæld. Afstanden mellem kildevældene er få hundrede meter.

Hele det spændende område er utrolig naturskønt. Vi vil gå en tur omkring de to berømte åers udspring. Turen bliver omkring 10 km, men den har form som et 8-tal, så man kan evt. undlade den ene halvdel.

Vel mødt til en spændende vandretur i det midtjyske.

Venlig hilsen
Preben Langballe 23720171.  Ivan Klaris 21218995. Bent Thygesen 40612389

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer