AFLYST – Nepalesisk mad – Kirsten Offersen fortæller – generalforsamling (København)

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab

I indkaldes herved til
Generalforsamling torsdag den 23. april 2020, kl. 18.30 i
Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, Festsalen, 2720 Vanløse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for selskabet og for afdelingen i Aarhus og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Ad 3 og 5: Regnskabet kan ses her på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. Budgettet kan ses her.
Ad 4: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, fx på inger_marie@nepal.dk.
Ad 6: bestyrelsesvalg, så har Jens V. Frederiksen og Peter Bidstrup valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Jan Møller Hansen (pt. suppleant) og Neil Webster til de ledige poster, men andre har mulighed for at stille op på generalforsamlingen. Kristina Djurhuus Christiansen stopper som suppleant, og bestyrelsen foreslår Christine Ohm Cleaver som ny suppleant.

1. Inden selve generalforsamlingen er der middag
Som indledning til generalforsamlingen vil der være nepalesisk middag. Prisen for medlemmer er med støtte fra selskabet 100 kr. inkl. drikkevarer. Ikke-medlemmer kan på samme vis deltage i spisningen og foredraget for 150 kr.

Vi beder dig sende en mail til tilmelding@nepal.dk med besked om, at du ønsker at deltage i middagen. Det skal være senest den 20. april. Vi bestiller derefter middag til de tilmeldte. Øvrige deltagere kan blot komme lidt senere. Betaling skal (helst) ske på forhånd med MobilePay til 4075 2858 (anfør navn) eller i døren.

2. Kirsten Offersen, fhv. generalkonsul og formand for Dansk Nepalesisk Selskab fra 1991 til 2004 fortæller om ‘sit Nepal’
“Det var uden overvejelse og derfor helt tilfældigt, at jeg i 1982 kom på trekkingtur til Nepal. Derude fik jeg et spørgsmål, som ændrede min tilværelse!”

3. Efter middagen og foredraget afholdes selve generalforsamlingen

Tidsplanen for aftenen er (omtrentlige tider):
18.30: Nepalesisk middag
19.30: Kirsten Offersen fortæller
20.30: Generalforsamling

Vi glæder os til at se jer
Inger Marie Arildsen
Formand

Tag gerne en gæst med til spisning og mødet med Kirsten Offersen!

Tid: Torsdag den 23. april 2020, kl. 18.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Efter spisningen er aftenen gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster efter spisningen: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer