Dal bhat-aften i Aarhus

Alle Dansk-Nepalesisk Selskabs medlemmer – og kommende medlemmer – inviteres hermed til en hyggelig lørdag aften i Aarhus – med fællesspisning og socialt samvær. En særlig invitation skal i år gælde selskabets medlemmer i resten af landet og herboende nepalesere.

TIDSPUNKT Lørdag 1. september 2018, kl. 18.00.
STED Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå.
PRIS 60 kr. – og helt gratis for de første 10 nepalesiske deltagere (der som tilmelding sender en mail til lone@nepal.dk).
TILMELDING Send 60 kr. til Lones MobilePay: 40126467 – senest søndag 26. august.
Så er du meldt til 🙂 (Max. 50 deltagere).
PARKERING Der er masser af parkering ved Fristedet.
Desuden kører Linje 17 lige til døren.
OVERNATNING       Til deltagere, der kommer langvejs fra, har vi mulighed for at reservere overnatning i værelsesfløjen til en yderst favorabel pris. Interesserede bedes sende mail til lone@nepal.dk.
PROGRAM Vi satser på en rigtig hyggeaften med forskellige former for underholdning, amerikansk lotteri, musik og sang. Og vi har fundet på noget helt nyt: ‘Mero Nepalko Anubab’.

Drikkevarer bedes du selv medbringe.
Dog kan lidt vin, øl og vand købes.

VENLIG HILSEN – og på gensyn i Egå lørdag 1. sept. kl. 18.00

Tom Udengaard, Bent Thygesen, Lillian Steenholdt og Lone Petersen
DANSK-NEPALESISK SELSKAB

Tiji-festivalen i Mustang (København)

Hans Hjordt Hansen fortæller om ”Det glemte kongedømme” – Mustang:
Jeg hørte første gang om Mustang i 1960’erne i et radioprogram om det dengang lukkede kongedømme Mustang. Der var en vældig stor bymur rundt om hele hovedbyen Lo Mantang, og man låste byporten hver aften for at holde dæmonerne ude.

I september 1998 rejste jeg første gang til Nepal. Formålet var en vandretur fra den lille by Baglung vest for Pokara til Lo Mantang i Mustang – en vandretur, der tog 14 dage for at nå hovedstaden. Denne første rejse i Nepal skabte en stor lyst til at komme tilbage, og det har foreløbig resulteret i 20 besøg i Nepal og 3.000 km trekking i hele Himalaya regionen – fra Bhutan i øst til Zanskar i vest.

På turen til Lo Mantang følger vi den gamle saltkaravanerute fra Tibet gennem verdens dybeste dal. Her møder vi en gammel adelsmand og kommer til te hos kongen og dronningen. Undervejs oplever vi, hvordan livet på verdens tag leves som for 300 år siden i Danmark. I 1964 gjorde Michel Peissel, en ung fransk opdagelsesrejsende, den samme rejse.

Landskabet er som i Tibet, idet Mustang ligger på Himalayas nordside i læ for monsunen og med herlige udsigter til bjergtoppe som Nilgiri, Annapurna og Dhaulagiri. Mustang ligger på den gamle karavanerute mellem Nepal og Tibet, hvor der ingen høje snedækkede pas er. På hele vejen op til Lo Mantang ligger ruiner af de gamle forter, som var en del af forsvaret af karavanerne på den lange rejse.

Jeg har besøgt Mustang igen i 2013 og i 2016. Den sidste rejse var for at opleve Tiji-festivalen, hvor munkene i 3 dage opfører et meget farverigt danse- og syngedrama, der som mål har at jage dæmonerne ud af området. Mustang har stadig bevaret en stor del af uberørthed med mange naturoplevelser og lokale særpræg.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Onsdag den 12. september kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Vandring på vandskellet

– en søndag ved Gudenåens og Skjernåens kilder


Efterårets vandretur går i år til udspringet af Gudenåens og Skjernåens kilder. Et smukt og meget specielt område i det midtjyske.

Mødested: Vandskellet 8, 7173 Vonge
Søndag den 16. september kl. 10.00

I Middelalderen  var der to danske byer af stor betydning: Viborg og Hedeby. For at kunne transportere varer fra den ene by til den anden og videre sydpå ned gennem Jylland var det nødvendigt  at vide, hvor vandløbene var i terrænet. Det vil sige, hvor åerne  løb mod øst, og hvor de løb mod vest. Vandskellet var den mest praktiske vej at følge, og på den måde opstod Hærvejen.

To af Danmarks største åer (måske floder) udspringer begge i Tinnet Krat i Midtjylland, og Hærvejen går midt imellem. Vest for vejen udspringer Skjern Å ud af en sø, og Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. Øst for vejen udspringer Danmarks længste å, Gudenåen, i et let tilgængeligt kildevæld. Afstanden mellem kildevældene er få hundrede meter.

Hele det spændende område er utrolig naturskønt. Vi vil gå en tur omkring de to berømte åers udspring. Turen bliver omkring 10 km, men den har form som et 8-tal, så man kan evt. undlade den ene halvdel.

Vel mødt til en spændende vandretur i det midtjyske.

Venlig hilsen
Preben Langballe 23720171.  Ivan Klaris 21218995. Bent Thygesen 40612389

Aarhus Universitet samarbejder om at styrke den primære sundhedstjeneste i Nepal

 

Per Kallestrup med FCHV på arbejde

Ved Per Kallestrup, læge og grundlægger af Center for Global Sundhed ved Aarhus Universitet

Den nepalesiske regering har i de senere år fokuseret på at øge lighed i adgangen til sundhed. Udbydere af sundhedsydelser er dog hovedsageligt centreret omkring de store byer, mens landdistrikterne forsømmes. Folkesundhedssystemet er svagt og af dårlig standard, og kun få tjenester leveres gratis.

Selvom smitsomme sygdomme stadig udgør en betydelig del af sygelighed og dødsfald, er der en stigende forekomst af ikke-smitsomme, kroniske sygdomme. I 2015 udarbejdedes en national, multisektoriel plan for kroniske sygdomme, som anerkender betydningen af ​​stærk lokal-samfunds-baseret indsats for forebyggelse og behandling.

Siden slutningen af ​​1980’erne har der eksisteret et stærkt netværk af frivillige sundhedsarbejdere, såkaldte Female Community Health Volunteers (FCHVs) over hele Nepal, 50.000 i alt. Disse kvinder udnævnes af mødregrupper i lokalsamfundene og yder basal sundheds-oplysning primært med fokus på mor-barn sundhed.

I et samarbejde mellemorganisationen Nepal Development Society og Center for Global Health på Aarhus Universitet udføres der nu flere studier for at undersøge, om FCHV’er kan hjælpe med at håndtere den stigende byrde af kroniske sygdomme og dermed styrke såvel lokalsamfund som det primære sundhedssystem. Resultaterne er lovende.

Kom og hør en dansk praktiserende læge fra Aarhus fortælle om aktiviteterne og det nepalesiske sundhedsvæsen.

Per Kallestrup er praktiserende læge i Skødstrup, men også grundlægger af Center for Global Sundhed ved Aarhus Universitet, hvor hans forskningsaktiviteter fokuserer på at styrke primær sundhedstjeneste i lav- og mellem-indkomstlande. Indsatserne er karakteriserede ved stærkt fokus på fattigdomsorientering, samfundsmæssig deltagelse og lokalt ejerskab samt bæredygtighed af testede interventioner og integration med det lokale, regionale og nationale sundhedssystem.

Per er også bestyrelsesmedlem i tænketanken “Global Health Minders”; initiativtager og formand for “Partners in Practice” et Internationalt udviklingsprogram under  Dansk Selskab for Almen Medicin, medlem af styregruppen for ”Primafamed – Primary Care and Family Medicine Education Network in Africa” og operationel rådgiver og medlem af forskningsudvalget for ”East African NCD Alliance”.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Bestigning af Everest

Jens Chr. Trolle, bjergbestiger fortæller:

Det havde stormet i flere dage og man kunne se jetvinden fra toppen af Everest da vi nåede Camp 4 i South Col om eftermiddagen. Mange andre hold var tidligere vendt om pga. stormen, men vejrudsigten havde forudsagt et vejrvindue dagen efter. Jeg lukkede teltet og lagde mig til at sove. Kl. 22 samme aften skulle vi afsted mod toppen og da jeg åbnede teltet var det stjerneklart og helt vindstille…

Kom og hør mere på mit foredrag om bestigningen af Everest fra Nepal siden, samt forberedelserne og overvejelserne op til ekspeditionen. Everest ekspeditionen tog i alt 3 måneder og jeg vil give et indblik i dagligdagen på ekspeditionen samt supporten fra de lokale Sherpaer, som er en forudsætning for at kunne gennemføre en sådan ekspedition.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Mandag, den 1. oktober 2018 kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Valg og demokrati – og hvad så? (Aarhus)

Optælling af stemmer i Pokhara

Ved Jørgen Rendsvig, politisk iagttager og bestyrelsesmedlem i Dansk-Nepalesisk Selskab

I 2017 blev den nye forfatning i praksis sat i kraft: der blev valgt kommunalbestyrelser for første gang i 19 år, der blev valgt den politiske ledelse af de syv helt nye provinser, der skal varetage en væsentlig del af de offentlige opgaver og endelig blev de nyetablerede underhus og overhus også nyvalgt.

Hvad betyder dette helt nye politiske landkort for landet? Nepal har for første gang i mange år fået en flertalsregering. Der er behov for reformer af undervisningsvæsenet, af sundhedsvæsenet, for en udbygning af infrastrukturen på en lang række områder, for forureningsbekæmpelse, for …

Vil den politiske stabilitet, der tegner sig, betyde, at reformerne gennemføres på stribe?

Indtil videre er der langt flere spørgsmål end svar, men Jørgen Rendsvig, der har skrevet om nepalesisk politik i Nepal Vision siden 2013, vil ridse situationen op, og give sit bud på muligheder og udfordringer.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag den 18. oktober 2018, kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Valg og demokrati – og hvad så? (Kbh)

Stemmerne tælles op i Pokhara

Ved Jørgen Rendsvig, politisk iagttager og bestyrelsesmedlem i Dansk-Nepalesisk Selskab

I 2017 blev den nye forfatning i praksis sat i kraft: der blev valgt kommunalbestyrelser for første gang i 19 år, der blev valgt den politiske ledelse af de syv helt nye provinser, der skal varetage en væsentlig del af de offentlige opgaver og endelig blev de nyetablerede underhus og overhus også nyvalgt.

Hvad betyder dette helt nye politiske landkort for landet? Nepal har for første gang i mange år fået en flertalsregering. Der er behov for reformer af undervisningsvæsenet, af sundhedsvæsenet, for en udbygning af infrastrukturen på en lang række områder, for forureningsbekæmpelse, for …

Vil den politiske stabilitet, der tegner sig, betyde, at reformerne gennemføres på stribe?

Indtil videre er der langt flere spørgsmål end svar, men Jørgen Rendsvig, der har skrevet om nepalesisk politik i Nepal Vision siden 2013, vil ridse situationen op, og give sit bud på muligheder og udfordringer.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag den 1. november 2018, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Dansk bjergbestigning i Himalaya

Kom med til en historisk fortælling om den danske bestigningshistorie med start i 1951 med billeder fra Klavs Becker-Larsens Everest-ekspedition over den første danske topbestigning og helt op til Everest-bestigningerne her i 2018. Der har både været triumf og tragedier. Lars vil på denne aften i højbjergenes tegn komme med den fulde gennemgang af dansk bjergbestigning i Nepal og Himalaya gennem små 70 år. Der vil også være god tid til spørgsmål.

Ved Lars Gundersen, formand for Dansk-Nepalesisk Selskab

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag, den 15. november 2018, kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.