Klimaforandringer i Nepal (Aarhus)

Foredrag v/ Morten Rolsted, forstkandidat og Master i katastrofehåndtering

Klimaforandringer sætter i stigende grad sine spor i Nepal – med alvorlige konsekvenser for befolkningen ude på landet og i de større byer.

Skybrud, oversvømmelser, stigende antal jordskred, tørke, smeltende gletsjere, bristende bræsøer og uregelmæssig monsun ses alle som tegn på klimaforandringerne.

Men …

  • I hvor høj grad kan man konkludere, at der er en sammenhæng?
  • Hvordan påvirker forandringerne mulighederne for at opretholde et livsgrundlag for nepaleserne?
  • Hvor gode er mulighederne for at tilpasse sig?
  • Hvor godt er landet rustet til det ændrede klima?
  • Åbner der sig ny muligheder for landet som følge af klimaforandringerne?

Morten Rolsted er Master i katastrofehåndtering og har boet og arbejdet i Nepal gennem en årrække. Morten vil prøve at komme med mulige svar. Han vil samtidig fortælle om katastrofehåndteringen generelt i landet, som både befinder sig i en aktiv jordskælvszone, oplever masse jordskred og oversvømmelser hvert år, og som nu også skal forholde sig til konsekvenserne af klimaforandringerne.

VELKOMMEN

Tag gerne en gæst med til mødet!


Tid: Torsdag, den 14. marts 2019 kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

NYT! Nu også møder i Odense! Tiji-festivalen i Mustang (Odense)

Hans Hjordt Hansen – mangeårig rejseleder og Nepallivs-nyder – fortæller om ”Det glemte kongedømme”, Mustang:

Jeg hørte første gang om Mustang i 1960’erne i et radioprogram om det dengang lukkede kongedømme Mustang. Der var en vældig stor bymur rundt om hele hovedbyen Lo Mantang, og man låste byporten hver aften for at holde dæmonerne ude.

I september 1998 rejste jeg første gang til Nepal. Formålet var en vandretur fra den lille by Baglung vest for Pokara til Lo Mantang i Mustang – en vandretur, der tog 14 dage for at nå hovedstaden. Denne første rejse i Nepal skabte en stor lyst til at komme tilbage, og det har foreløbig resulteret i 20 besøg i Nepal og 3.000 km trekking i hele Himalaya regionen – fra Bhutan i øst til Zanskar i vest.

På turen til Lo Mantang følger vi den gamle saltkaravanerute fra Tibet gennem verdens dybeste dal. Her møder vi en gammel adelsmand og kommer til te hos kongen og dronningen. Undervejs oplever vi, hvordan livet på verdens tag leves som for 300 år siden i Danmark. I 1964 gjorde Michel Peissel, en ung fransk opdagelsesrejsende, den samme rejse.

Landskabet er som i Tibet, idet Mustang ligger på Himalayas nordside i læ for monsunen og med herlige udsigter til bjergtoppe som Nilgiri, Annapurna og Dhaulagiri. Mustang ligger på den gamle karavanerute mellem Nepal og Tibet, hvor der ingen høje snedækkede pas er. På hele vejen op til Lo Mantang ligger ruiner af de gamle forter, som var en del af forsvaret af karavanerne på den lange rejse.

Jeg har besøgt Mustang igen i 2013 og i 2016. Den sidste rejse var for at opleve Tiji-festivalen, hvor munkene i 3 dage opfører et meget farverigt danse- og syngedrama, der som mål har at jage dæmonerne ud af området. Mustang har stadig bevaret en stor del af uberørthed med mange naturoplevelser og lokale særpræg.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag den 21. marts kl. 19.00
Sted: Restaurant MOMO-Nepal, Sankt Jørgensgade 116, 5000 Odense C
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Traditionel tantra, yoga og Kathmandu-dalens mysterier (København)

Kom og hør om tantrisk yoga, som den praktiseres i dag af traditionelle yogier i Nepal

Bjarne Wernicke Olesen, der er ph.d. og forsker ved Oxford Center for Hindu Studies fortæller

Nepal er Sydasiens tantriske hotspot og smeltedigel for hinduistiske, buddhistiske og lokale traditioner. I Kathmandu-dalen, omgivet af de mægtige Himalayabjerge, mødes og blandes disse traditioner i en hemmelighedsfuld og mystisk religionsform, kendt som tantra, hvor især tilbedelsen af frygtindgydende og blodtørstige gudinder har spillet en fremtrædende rolle siden middelalderen.

Disse hemmelige og mestendels ukendte gudindetraditioner er samtidig baggrunden for megen af den yoga og tantra, som er blevet den mest kendte og udbredte i den vestlige verden i dag. Kundalini-yoga og cakra-systemet er blandt de religionsformer, hvis rødder skal findes her.

Det gunstige klima i Kathmandu-dalen har bevaret en enorm mængde gamle og ukendte manuskripter, som er en nøgle til at forstå yoga og tantra i både Sydasien og i den vestlige verden. Samtidig tyder ny feltforskning på, at det ikke kun er gamle manuskripter, som er blevet bevaret, men også mange af de gamle gudindetraditioner, som man troede, for længst var uddøde.

Bjarne Wernicke-Olesen fortæller om den nyeste forskning i Oxford og fra sit eget eventyrlige feltarbejde blandt vilde yogier i Nepal, i et forsøg på at trænge bag om nogle af Kathmandu-dalens mysterier og samtidig kaste nyt lys over vores forståelse af yoga og tantra i fortid og nutid.

Bjarne Wernicke-Olesen er forskningslektor ved OCHS (The Oxford Centre for Hindu Studies) og underviser i indisk religion og sprog ved University of Oxford. Han er blandt andet leder af et internationalt forskningsprojekt om yoga, tantra og saktisme og har lavet feltarbejde blandt yogier i Nepal i en årrække. Derudover har han rejst hyppigt i Asien og forfattet en række bøger og artikler om sanskrit, hinduisme og yoga. Bjarne Wernicke-Olesen arbejder blandt andet med at oversætte klassiske indiske og nepalesiske værker om tantrisk yoga fra sanskrit til dansk og engelsk. Han bor og arbejder i Oxford og i Kathmandu.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Nepalesisk kulturarv er mere end bar’ kulturarv (Aarhus)

 

Ved Ulrik Høj Johnsen, museumsinspektør og ph.d.-studerende

Siden Nepal åbnede sine grænser for omverdenen i 1951, er der udført tusindvis af genstande fra Nepal til lande verden over. Nogle er handlet på internationale kunstauktioner andre befinder sig på vestlige museer – især smukke gudefigurer eller genstande, der har været en del af det rituelle liv i Nepal.

Med udgangspunkt i den danske arkæolog Werner Jacobsens samling fra Kathmandu-dalen, der i dag befinder sig på Moesgaard Museum, vil jeg, Ulrik Høj Johnsen, diskutere, hvordan vi kan forstå Jacobsens samling fra slutningen af 1950’erne i 2019.

  • Har en samling på 88 genstande fra 1950’ernes Nepal overhovedet relevans i dag?
  • Hvad siger et nepalesisk publikum til samlingen i dag?
  • Hvordan kan samarbejdet mellem etnografiske museer og folk ’derude’, hvor samlingerne kommer fra, tage nye retninger?
  • Kan en genstand være levende?
  • Og hvordan skal vi i det hele taget forstå begrebet ’kulturarv’?

Foredraget bygger på mit feltarbejde i Nepal fra januar 2017 og et år frem. I den periode lavede jeg en udstilling i samarbejde med en gruppe universitetsstuderende fra Nepal. Udstillingen ”A Divine Visit – Encounters with the Past” var åben for publikum i januar 2018 seks forskellig steder i Kathmandu-dalen. Derudover vil foredraget bygge på en aktuel udstilling – ”Forgængelighedens Museum” – der i øjeblikket vises på Moesgaard Museum.

Der vil være god mulighed for diskussion.

Tag gerne en gæst med til mødet!


Tid: Onsdag, den 3. april 2019 kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Generalforsamling, nepalesisk middag og en overraskelse

Vi afholder generalforsamling

torsdag den 4. april 2019

på Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Lokalet hedder Festsalen og ligger på 1. sal. Der er S-tog og Metro til døren samt (2 times) parkering i kælderen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Inden selve generalforsamlingen er der middag
Som indledning til generalforsamlingen vil der være nepalesisk middag. Nærmere oplysninger udsendes pr. mail til medlemmerne senere.

Efter middagen og foredraget afholdes selve generalforsamlingen

Tidsplanen for aftenen er (omtrentlige tider):
18.30: Nepalesisk middag
19.30: Aftenens indlæg
20.30: Generalforsamling

Vi glæder os til at se jer
Lars Gundersen
formand

Migrantarbejdere i Qatar (København)

Ved Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International, Danmark

Tid: Torsdag den 2. maj 2019, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.