Kvindesundhed i Himalaya (Aarhus)

Kvindesundhed i Himalaya

Ved Maj Jensby, jordemoder

Tid: Fredag den 28. august 2020 kl. 19.00
Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

The Hippie Trail – hippierne og Nepal (København)

The Hippie Trail – hippierne og Nepal

Ved Erik Pontoppidan, forfatter og eventyrer

VELKOMMEN!

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Onsdag den 10. september 2020, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

De døvblinde brødre på karavane i Dolpo (Aarhus)

De døvblinde brødre på karavane i Dolpo

Ved Karsten og Asger Juul, blind og døv

Tid: Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 19.00
Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Madesh og tharuerne (København)

Madesh og tharuerne

Ved Knud Olander, fhv. Danida rådgiver og udviklingsarbejder

VELKOMMEN!

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag den 15. oktober 2020, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Trekking i Dolpo, Langtang og Manaslu (København)

Trekking i Dolpo, Langtang og Manaslu

Ved Claus Andreasen, rejseleder og fotograf

VELKOMMEN!

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Torsdag den 19. november 2020, kl. 19.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

AFLYST – Livet som dansker i Nepal (Aarhus) – 15. apr. 2020

Ved Helle Skjærbæk og Jan Møller Hansen, hhv. fhv. vicekonsul og fhv. souschef ved ambassaden i Kathmandu

Siden Nepal åbnede sine grænser for omverdenen i 50’erne, har mange danskere haft det privilegium at bo i landet gennem kortere eller længere perioder. Nogle danskere har været udsendt for den danske stat, danske NGO’er og private firmaer eller har slået sig ned i landet ved at stifte familie eller egen virksomhed. Nogle kom også til Nepal som turister og blev så fascineret af landet og dets befolkning, at de bosatte sig permanent.

Helle Skjærbæk og Jan Møller Hansen fortæller om, hvordan det er at leve og bo i Nepal som dansker. Hvordan opleves hverdagen og måske arbejdslivet i Nepal? Hvad er det for nogle oplevelser og menneskelige relationer, man får ved at bo i Nepal, og hvorfor og hvordan er det anderledes end i f.eks. Danmark?

Sammen med Helle og Jan kommer vi tæt på Nepal og nepaleserne gennem personlige historier og oplevelser.

Helle Skjærbæk tog til Nepal første gang i 1989 og har boet i Nepal i 25 år fra 1993. Hun har levet sammen med sin Newar-familie i Kathmandu og har opdraget sine børn i Nepal. Helle har haft flere forskellige jobs i Nepal bl.a. som rejseleder, og som ansat på den daværende danske ambassade i Kathmandu. Hun var tillige repræsentant for en dansk adoptionsforening. Helle vendte hjem til Danmark for knap 2 år siden.

Jan Møller Hansen har boet og arbejdet i Nepal i syv år i perioderne 1991-1995 og 2013-2016 samt besøgt landet mange gange i forbindelse med udviklingsarbejde og som turist. Han har arbejdet i Nepal som udviklingsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke og CARE Nepal og souschef på den daværende danske ambassade i Kathmandu. Han rejste rundt i Nepal første gang i 1985 og er medlem af Dansk-Nepalesisk Selskabs bestyrelse.

VELKOMMEN!

Tag gerne en gæst med til mødet!

 

Tid: Onsdag, den 15. april 2020 kl. 19.00
Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

AFLYST – Nepalesisk mad – Kirsten Offersen fortæller – generalforsamling (København)

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab

I indkaldes herved til
Generalforsamling torsdag den 23. april 2020, kl. 18.30 i
Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, Festsalen, 2720 Vanløse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for selskabet og for afdelingen i Aarhus og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Ad 3 og 5: Regnskabet kan ses her på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. Budgettet kan ses her.
Ad 4: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, fx på inger_marie@nepal.dk.
Ad 6: bestyrelsesvalg, så har Jens V. Frederiksen og Peter Bidstrup valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Jan Møller Hansen (pt. suppleant) og Neil Webster til de ledige poster, men andre har mulighed for at stille op på generalforsamlingen. Kristina Djurhuus Christiansen stopper som suppleant, og bestyrelsen foreslår Christine Ohm Cleaver som ny suppleant.

1. Inden selve generalforsamlingen er der middag
Som indledning til generalforsamlingen vil der være nepalesisk middag. Prisen for medlemmer er med støtte fra selskabet 100 kr. inkl. drikkevarer. Ikke-medlemmer kan på samme vis deltage i spisningen og foredraget for 150 kr.

Vi beder dig sende en mail til tilmelding@nepal.dk med besked om, at du ønsker at deltage i middagen. Det skal være senest den 20. april. Vi bestiller derefter middag til de tilmeldte. Øvrige deltagere kan blot komme lidt senere. Betaling skal (helst) ske på forhånd med MobilePay til 4075 2858 (anfør navn) eller i døren.

2. Kirsten Offersen, fhv. generalkonsul og formand for Dansk Nepalesisk Selskab fra 1991 til 2004 fortæller om ‘sit Nepal’
“Det var uden overvejelse og derfor helt tilfældigt, at jeg i 1982 kom på trekkingtur til Nepal. Derude fik jeg et spørgsmål, som ændrede min tilværelse!”

3. Efter middagen og foredraget afholdes selve generalforsamlingen

Tidsplanen for aftenen er (omtrentlige tider):
18.30: Nepalesisk middag
19.30: Kirsten Offersen fortæller
20.30: Generalforsamling

Vi glæder os til at se jer
Inger Marie Arildsen
Formand

Tag gerne en gæst med til spisning og mødet med Kirsten Offersen!

Tid: Torsdag den 23. april 2020, kl. 18.30
Sted: Kulturstation Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse
Pris: Efter spisningen er aftenen gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster efter spisningen: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.