Aarhus Universitet samarbejder om at styrke den primære sundhedstjeneste i Nepal

 

Per Kallestrup med FCHV på arbejde

Ved Per Kallestrup, læge og grundlægger af Center for Global Sundhed ved Aarhus Universitet

Den nepalesiske regering har i de senere år fokuseret på at øge lighed i adgangen til sundhed. Udbydere af sundhedsydelser er dog hovedsageligt centreret omkring de store byer, mens landdistrikterne forsømmes. Folkesundhedssystemet er svagt og af dårlig standard, og kun få tjenester leveres gratis.

Selvom smitsomme sygdomme stadig udgør en betydelig del af sygelighed og dødsfald, er der en stigende forekomst af ikke-smitsomme, kroniske sygdomme. I 2015 udarbejdedes en national, multisektoriel plan for kroniske sygdomme, som anerkender betydningen af ​​stærk lokal-samfunds-baseret indsats for forebyggelse og behandling.

Siden slutningen af ​​1980’erne har der eksisteret et stærkt netværk af frivillige sundhedsarbejdere, såkaldte Female Community Health Volunteers (FCHVs) over hele Nepal, 50.000 i alt. Disse kvinder udnævnes af mødregrupper i lokalsamfundene og yder basal sundheds-oplysning primært med fokus på mor-barn sundhed.

I et samarbejde mellemorganisationen Nepal Development Society og Center for Global Health på Aarhus Universitet udføres der nu flere studier for at undersøge, om FCHV’er kan hjælpe med at håndtere den stigende byrde af kroniske sygdomme og dermed styrke såvel lokalsamfund som det primære sundhedssystem. Resultaterne er lovende.

Kom og hør en dansk praktiserende læge fra Aarhus fortælle om aktiviteterne og det nepalesiske sundhedsvæsen.

Per Kallestrup er praktiserende læge i Skødstrup, men også grundlægger af Center for Global Sundhed ved Aarhus Universitet, hvor hans forskningsaktiviteter fokuserer på at styrke primær sundhedstjeneste i lav- og mellem-indkomstlande. Indsatserne er karakteriserede ved stærkt fokus på fattigdomsorientering, samfundsmæssig deltagelse og lokalt ejerskab samt bæredygtighed af testede interventioner og integration med det lokale, regionale og nationale sundhedssystem.

Per er også bestyrelsesmedlem i tænketanken “Global Health Minders”; initiativtager og formand for “Partners in Practice” et Internationalt udviklingsprogram under  Dansk Selskab for Almen Medicin, medlem af styregruppen for ”Primafamed – Primary Care and Family Medicine Education Network in Africa” og operationel rådgiver og medlem af forskningsudvalget for ”East African NCD Alliance”.

Tag gerne en gæst med til mødet!

Tid: Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00
Sted: DOKK1 (Lille Sal), Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Pris: Gratis for medlemmer af Dansk-Nepalesisk Selskab. Entré for gæster: 30 kr.
Betaling sker i døren, enten kontant eller med MobilePay.

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer