Velkommen til Dansk-Nepalesisk Selskab

Formand Lars Gundersen siger:

Siden den 29. januar 1969 har Dansk-Nepalesisk Selskab været en samlende faktor i forhold til danske interesser og kræfter, der arbejder for at fremme de kulturelle og turistmæssige forbindelser mellem Danmark og Nepal. Vi kan dermed se tilbage på en kulturforening, et selskab, der gennem et halvt århundrede har vokset sig stort, stærkt – og nu også voksent. Dette har alene kunne lade sig gøre på grund af en række arbejdsomme bestyrelsers vilje og engagement til at udbrede kendskabet til Nepal og til at gøre os til en succes.

Der har været godt og vel 60 bestyrelsesmedlemmer gennem tiden, ni formænd og ti æresmedlemmer i en forening, der med ganske få undtagelser har været præget af stabilitet, ro og igen et ønske om at udbrede kendskabet til Nepal. Derudover har vi haft tre generalkonsuler, som dog ikke direkte har haft noget med Dansk-Nepalesisk Selskab at gøre, selv om de to af dem har beklædt formandsposten i selskabet.

Det er unægtelig en stor glæde at være medlem af Dansk-Nepalesisk Selskab, hvilket for mit eget vedkommende efterhånden strækker sig over godt og vel tredive år. Tager vi på tur tilbage i tiden og ser tilbage på udviklingen, har der historisk været en stribe stærke kræfter i selskabet. Det er der heldigvis stadig, og det betyder, at vi måske kan se selskabet runde 500 medlemmer inden for en kortere tidshorisont.

Jeg vil også fremover glæde mig til at følge selskabet på Facebook, i nyhedsbreve – og ikke mindst til spændende og inspirerende foredrag i København og i Aarhus – og selvfølgelig til nye udgivelser af Nepal Vision, vores store flotte flagskib.

Læs mere om Dansk-Nepalesisk Selskab her

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Nuwakot

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Boudhanath

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Hindupræst

Lukket for kommentarer