Velkommen til Dansk-Nepalesisk Selskab

I Nepal går det på mange måder godt. Delstatsstrukturen er på vej til at blive til virkelighed – også i den virkelige virkelighed – og økonomien arter sig fornuftigt. Der er stor fremgang i turismen, og nepaleserne ser ud til at have tro på fremtiden, trods alle deres udfordringer.

En af de store udfordringer er klimaforandringerne, hvor en hånsgribelig konsekvens består i afsmeltningen fra gletsjerne i Himalaya. Her står Nepal sammen med resten af verden om at leve op til de fælles mål om begrænsning af de menneskeskabte forandringer. Nepal har dog samtidig en stor udfordring i at kunne håndtere de sekundære katastrofer og forandringer, der følger som en konsekvens af klimaforandringerne. Det kan være alt fra jordskred og oversvømmelser til omlægning af afgrøder til fremtidens klima. Dette er heldigvis områder, der ser ud til at have stor opmærksomhed – ikke bare fra centralt hold, men også på lokalt niveau.

I januar kunne selskabet fejre sit 50-års jubilæum med deltagelse af omkring 100 medlemmer. Det var en flot aften, hvor flere æresmedlemmer stillede op til interview. Lene Gammelgaard fortalte om sin bestigning af Mount Everest i 1996, og der blev hygget og snakket over en god middag. Det bliver nok årets højdepunkt, selv om vi fortsat har en god del af året til gode.

Den afgående formands strategiske mål, da han startede som formand for 7 år siden, var at nå 500 medlemmer, og det er netop nået. Medlemstallet er dermed det største i selskabets historie. Det går også godt på medlemsmøderne, hvor der i gennemsnit er cirka 45 deltagere, og hvor vi nu afholder medlemsmøder i både København, Aarhus og Odense.

Med generalforsamlingen 2019 var tiden kommet til et formandsskifte. Lars, som har været Danmarks bedste formand igennem de sidste 7 år, valgte at takke af og fortsætte som menigt, men fortsat aktivt, medlem af selskabet. Som cadeau til hans fantastiske indsats som formand er Lars udnævnt til æresmedlem.

Vi kan glæde os over, at de erfarne kræfter i den hidtidige bestyrelse er suppleret med nye kræfter i kraft af Inger Marie Arildsen, Peter Bidstrup, Jan Møller Hansen og Tom Udengaard, der alle har stor erfaring fra Nepal. Også Aarhus-afdelingen har fået nye kræfter med Karen Galatius. Det er en samlet, stærk bestyrelse, som er klar til at bringe selskabet videre og ind i fremtiden.

Det bliver med Inger Marie som ny formand. Inger Marie ser det som sin vigtigste opgave at sikre, at vi kan fastholde og arbejde videre på det flotte niveau, som vi har nået under Lars’ formandskab, og at vi med respekt for de fornyede kompetencer kan tilgodese medlemmernes interesser og ønsker bedst muligt. Det kommer I til at høre mere om.

Lars Gundersen og Inger Marie Arildsen

Læs mere om Dansk-Nepalesisk Selskab her

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Nuwakot

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Boudhanath

Dansk-Nepalesisk Selskab, Nepal, Hindupræst

Lukket for kommentarer